Consult / behandeling

Ieder consult begint met een inventarisatie van het probleem, een grondige analyse van het paard (asymmetrische in bespiering en schoonheden in het lichaam) en een bewegingsonderzoek.

De behandeling
Het is belangrijk ons te realiseren dat wij, per definitie, met een paard niet bedoelde activiteiten ontplooien: we rijden paard. Ofwel: omdat wij op het paard zitten, wordt het paard anders belast. Het paard is een atleet, of het nu gebruikt wordt voor een lichte wandeling of voor de topcompetitie.

We hebben daarom de verantwoordelijkheid om het paard op een zodanige manier te trainen dat het zijn werk aan kan. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat er de fysieke mogelijkheden zijn om het paard te trainen. Het paard moet mobiel en lenig zijn en een goede coördinatie hebben. Pas als aan die beginvoorwaarden wordt voldaan, kan er vervolgens naar worden gestreefd het paard een goede spieropbouw te laten krijgen (onder andere door hem goed zijn rug te leren gebruiken).

Een normaal bewegingspatroon is essentieel voor een paard. Daar zal de behandeling dan ook in eerste instantie op zijn gericht. Essentieel is vooral het optimaal functioneren van de wervelkolom en het bekken, al wordt natuurlijk de rest van het paardenlichaam niet vergeten of verwaarloosd.
Aangezien oorzaak en gevolg in elkaars verlengde liggen, staat een (fysiek) probleem nooit op zichzelf. Uw paard wordt daarom ‘holistisch’ onderzocht. Zo nodig vindt er (eerst) overleg plaats met uw dierenarts.
Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. In overleg met de eigenaar wordt besproken en besloten wat, afhankelijk van het wedstrijdschema en/of de wedstrijdvoorbereiding, wel en niet haalbaar is. Na de behandeling wordt de revalidatietraining gestart.

De consulten vinden meestal aan huis of op stal plaats. U hoeft dus niet met uw paard op reis. Mijn werkgebied omvat Nederland.