Privacy

Wij hechten grote waarde aan Uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats voor onze administratie en boekhouding.
Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om eventueel een rekening te mailen.
Uw telefoonnummer: Om afspraken te maken en vertraging rond een afspraak te kunnen melden vragen wij van u altijd een telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
Wij gebruiken uw telefoonnummer en emailadres niet voor marketingdoeleinden.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens.
De bewaartermijn van de persoonlijke gegevens is voor zorgverleners wettelijk (de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)) vastgesteld op 15 jaar. Cliënten hebben wel het recht om gegevens uit hun medisch dossier te laten verwijderen.
Gegevens worden alleen in de vorm van een verslag aan verwijzers gebruikt en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Privacy is belangrijk. Echter, bestaande wetgeving m.b.t. de uitvoering van ons beroep blijft staan en staat “boven” de privacywetgeving. Dat betekent o.a. dat wij een degelijke administratie m.b.t. onderzoek en behandelen van patiënten moeten bijhouden.
In de privacywetgeving wordt gesproken over het “right to be forgotten”; d.w.z. dat een natuurlijk persoon mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Echter, dit is in strijd met onze plicht een administratie bij te houden. Dat betekent dat een dergelijk verzoek slechts deels ingewilligd kan worden; gegevens kunnen bv geanonimiseerd of gepseudominiseerd in onze administratie blijven staan.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@equinehealthcare.org