Nederlands

Naast de behandelingen die Equine Health Care aanbiedt, heb ik mijn bedrijf uitgebreid met de Equine Health Care Academy!

Equine Health Care biedt op hippisch vlak opleidingen aan, die zich toeleggen op het vormen van professionele vakmensen die kwaliteit kunnen toevoegen aan deze sector. Wij zijn CRKBO geregistreerd!

De Academy heeft een aanbod van verschillende cursussen en opleidingen:
Basic
Equine Health Care Practitioner en Advanced Practitioner
Advanced Equine Health Care Myofascial Chain Taping
Equine Health Care Advanced Dry Needling

Heeft u geen adequate vooropleiding dan kan u beginnen met de Basic module. Deze bestaat uit anatomie, biomechanica, fysiologie, pathologie en neurologie van het paard. Dit is de basis en algemene kennis. Na het met goed gevolg afsluiten van de Basic module, kunt u kiezen in welke richting u verder wilt; Practitioner en Advanced Practitioner, Advanced Dry Needling, of Advanced Equine Health Care Myofascial Chain Taping.

Visie
De paardensector in de Benelux is nog steeds groeiende. Maar met de toename van het aantal paardenliefhebbers en –bezitters groeit ook de behoefte aan kennis en technische vaardigheden om het paard fysiek en psychisch gezond te houden. De vele facetten die hierin een rol spelen, gezondheidszorg en verantwoord trainen, zijn dusdanig veelomvattend dat de vraag naar deskundige begeleiding groot is. Echter, vaak is de kennis en ervaring van degenen die deze hulp aanbieden onder de maat, door het ontbreken van een kwaliteitsstandaard  binnen deze sector van vrije beroepen. Equine Health Care wil deze kwaliteit waarborgen in haar onderwijs zodat kennis en vaardigheden ten goede komen aan ruiters en paarden en hierdoor hun potentieel op verantwoorde wijze duurzaam kan worden ontwikkeld.

Missie
Equine Health Care heeft als missie het in praktijk brengen van de kennis en vaardigheden om een paard op een effectieve manier te behandelen en te trainen waarbij de training volledig in dienst van het welzijn en de gezondheid van het paard komt te staan. Niet het snel behalen van resultaten, maar het duurzaam ontwikkelen van lichaam en geest, met inachtneming van individuele mogelijkheden en begrenzingen, resulteert in harmonieus bewegende paarden.